Ve dnech 20. až 23. září se ČKD Kutná Hora, a. s., aktivně zúčastní světového železničního veletrhu Innotrans 2016 v Berlíně. Tento veletrh je obrovskou příležitostí k setkání profesionálů z oblasti železnice a jejich vzájemnému obohacení a zejména ke globálnímu přínosu v oblasti dopravy vůbec. Neméně významným cílem této účasti je také navázání nových obchodních v...
Velké Bílovice se staly svědkem napínavých fotbalových soubojů, strhujících gólů a především mimořádného nadšení pro sport a fotbal zvlášť. Svůj tradiční turnaj v malé kopané – Linde Fotbal Cup 2016 – zde totiž uspořádala společnost Linde Material Handling (Linde MH). Vítězem letošního, pátého ročníku se stal tým společnosti ČKD Kutná Hora, a.s., který uspěl v konk...

Program pro studenty

Každá firma, jež usiluje o umístění mezi nejlepšími na trhu, potřebuje ty nejlepší a loajální zaměstnance od výroby až po management. ČKD Kutná Hora, a.s. tuto zásadu začlenila  mezi své klíčové hodnoty v oblasti personální politiky a snaží se navazovat kontakty s budoucími potenciálními kolegy již od jejich školní docházky a studií. ČKD Kutná Hora, a.s. věří v potenciál mladých lidí, a proto pravidelně investuje do jejich rozvoje. 
Kromě vlastní svářečské školy spolupracuje ČKD Kutná Hora, a.s. s vybranými učilišti a středními či vysokými školami v místech svého podnikání. Studenti se pravidelně účastní odborných exkurzí ve výrobních závodech ČKD Kutná Hora, a.s., získávají technické podklady pro výuku, odborné publikace i nové studijní zázemí.