Jedním z hlavních cílů společnosti ČKD je trvalé zlepšování v oblasti kvality výrobků, neboť ta je základem dosažení vysoké prestiže na světovém trhu. Výrazného úspěchu v této oblasti bylo po několikaměsíčním úsilí dosaženo získáním certifikace pro speciální procesy odlévání, svařování a nedestruktivních zkoušek, a to v rámci programu TPG.
Rozhovor Sustainable Business Magazine s Vlastimilem Koženým, výkonným ředitelem ČKD Kutná Hora, o tom, co to znamená dodávat ocelové výrobky jedněm z největších světových železničních a stavebních společností

Program pro studenty

Každá firma, jež usiluje o umístění mezi nejlepšími na trhu, potřebuje ty nejlepší a loajální zaměstnance od výroby až po management. ČKD Kutná Hora, a.s. tuto zásadu začlenila  mezi své klíčové hodnoty v oblasti personální politiky a snaží se navazovat kontakty s budoucími potenciálními kolegy již od jejich školní docházky a studií. ČKD Kutná Hora, a.s. věří v potenciál mladých lidí, a proto pravidelně investuje do jejich rozvoje. 
Kromě vlastní svářečské školy spolupracuje ČKD Kutná Hora, a.s. s vybranými učilišti a středními či vysokými školami v místech svého podnikání. Studenti se pravidelně účastní odborných exkurzí ve výrobních závodech ČKD Kutná Hora, a.s., získávají technické podklady pro výuku, odborné publikace i nové studijní zázemí.