Kutná Hora se s velkým množstvím památek řadí i dnes mezi významná evropská historická centra

Vznik Kutné Hory je tradičně spojován s rozvojem peněžního hospodářství ve 13. století, dolování stříbra na kutnohorsku však bylo zahájeno již v 10. století, kdy  Slavníkovci na Malíně razili své denáry. Rozhodujícím přelomem pro vznik města Kutná Hora se stal zákoník lus Regale Montanorum krále Václava II. 
Řada královských privilegii potom brzy vynesla město na druhé místo po Praze.
Kutná Hora se s velkým množstvím památek řadí i dnes mezi významná evropská historická centra.

www.kutnahora.cz