NÁKUP

Pro ČKD KH jsou při spolupráci s dodavateli rozhodující tyto faktory:

 • materiály odpovídající kvalitativním požadavkům výroby s optimálním poměrem cena/výkon
 • využití konsignačních skladů a dalších metod moderního nákupu
 • stabilita a dobré jméno našich dodavatelů na trhu
 • flexibilní dodací a platební podmínky
 • výrobky šetrné k životnímu prostředí

Naše společnost zajišťuje pravidelný nákup založený na dlouhodobých smlouvách pro klíčové materiály

 • ocelový slévárenský šrot
 • ocelové plechy konstrukčních a legovaných jakostí
 • feroslitiny určené pro uhlíkové a nízkolegované oceli
 • výkovky, odlitky, čepy, pouzdra a další polotovary
 • pojivové systémy pro formovny a jaderny
 • komunální nářadí, nástroje a brusivo
 • mazací látky, oleje a řezné kapaliny
 • slévárenské písky a směsi

Uvítáme nové partnery, kteří jsou schopni poskytnout

 • trvalou vysokou stabilní kvalitu surovin, materiálu a služeb
 • konkurenceschopné ceny se vztahem k cenovým indexům (Eurofer, CRU ad.)
 • platební podmínky v rozmezí 45 až 60 dnů


Všeobecné nákupní podmínky ČKD Kutná Hora, a.s. jsou k dispozici zde.